agenda admin jenCist obchodnik skladnik skladSPok superUziv ucetni mzdovyUcet uzivatel
Adresy firem true true true true true true true true true
Bankovní spojení true true true true true true true true true
Kontakty true true true true true true true true true
Místa určení true true true true true true true true true
Náklady na události / aktivity true true true true true true true true true
Poštovní směrovací čísla true true true true true true true true true
Skupiny firem true true true true true true true true true
Peněžní ústavy true true true false false true true true true
Státy true true true false false true true true true
Úkoly k realizaci true true true true true true true true true
Průvodce aktivací produktu FlexiBee true true true true true true true true true
Můj FlexiBee true false false false false true false false false
Typy událostí / aktivit true true true true true true true true true
Typy nákladů na události / aktivity true true true true true true true true true
Časté dotazy true true true true true true true true true
Cenové úrovně true true true false false true false false true
Ceník true true true true true true true true true
Dodavatelé true true true true true true true true true
Kusovník true true true true true true true true true
Měrné jednotky true true true true true true true true true
Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy true true true true true true true true true
Podobné true true true true true true true true true
Poplatky true true true true true true true true true
Sady true true true true true true true true true
Správa datových zdrojů true true true true true true true true true
Přidat datový zdroj true true true true true true true true true
Skupiny zboží a materiálu true true true true true true false false true
Ceníkové skupiny true true true true true true false false true
Číselníky zakázek true true true false false true true true true
Číselník stavů položek ceníku true true true true true true true true true
Příslušenství true true true true true true true true true
Standardní typy atributů true true true true true true true true true
Standardní skupiny atributů true true true true true true true true true
Atributy true true true true true true true true true
Číselníky atributů true true true true true true true true true
Evidence obalů EkoKom true true true true true true true true true
Ceny v cizích měnách true true true true true true true true true
Výkaz daňové evidence true true true true true true true true true
Automatický tisk true true true false false true true true true
Výběr dokladů k uhrazení true true true true true true true true true
Přijaté faktury true true true false false true true true true
Prodejní kasa true true true false false true true true true
Ostatní pohledávky true true false false false true true true true
Ostatní závazky true true false false false true true true true
Bankovní/pokladní/interní doklad true true true true true true true true true
Vzájemné zápočty true true false false false true true true true
Pokladní kniha true true true false true true true true true
Přijaté nabídky true true true false false true false false true
Vydané nabídky true true true false false true false false true
Přijaté objednávky true true true false false true false false true
Vydané objednávky true true true false false true false false true
Přijaté poptávky true true true false false true false false true
Vydané poptávky true true true false false true false false true
Příjemky/výdejky true true true true true true true true true
Bankovní formáty true true true false false true true true true
EET komunikace true true false false true true true false true
Konstantní symboly true true true false false true true true true
Úhrada true true true false false true true true true
Stavy smluv true true true false false true true true true
Typy dodavatelských smluv true true true false false true true true true
Dodavatelské smlouvy true true true false false true true true true
Externí položky smluv true true true false false true true true true
Žurnál pro smlouvy true true true false false true true true true
Položky přijatých faktur true true true false false true true true true
Položky vydaných faktur a prodejek true true true false false true true true true
Položky ostatních pohledávek true true false false false true true true true
Položky ostatních závazků true true false false false true true true true
Položky vzájemných zápočtů true true false false false true true true true
Položky interních dokladů true true false false false true true true true
Položky pokladních dokladů true true true false true true true true true
Položky přijaté nabídky true true true false false true true true true
Položky vydané nabídky true true true false false true true true true
Položky přijaté objednávky true true true false false true true true true
Položky vydané objednávky true true true true true true true true true
Položky přijatých poptávek true true true false false true true true true
Položky vydané poptávky true true true false false true true true true
Položka elektronického příkazu k úhradě true true true false false true false false true
Skladové pohyby - přehled true true true true true true true true true
Příkaz k inkasu true true true false false true false false true
Příkaz k úhradě true true true false false true false false true
dokladové řady true true true true true true true true true
Dokladové řady - bankovní doklady true true false false false true true true true
Dokladové řady - přijaté faktury true true true false false true true true true
Dokladové řady - vydané faktury true true true false false true true true true
Dokladové řady - interní doklady true true false false false true true true true
Dokladové řady - přijaté nabídky true true true false false true false false true
Dokladové řady - vydané nabídky true true true false false true false false true
Dokladové řady - přijaté objednávky true true true false false true false false true
Dokladové řady - vydané objednávky true true true false false true false false true
Dokladové řady - pohledávky true true false false false true true true true
Dokladové řady - pokladní doklady true true false false true true true true true
Dokladové řady - přijaté poptávky true true true false false true false false true
Dokladové řady - vydané poptávky true true true false false true false false true
Dokladové řady - sklad true true true true true true true true true
Dokladové řady - závazky true true false false false true true true true
Díry v dokladové řadě true true true true true true true true true
Roční položky dokladové řady true true true true true true true true true
Banky/pokladny/sklady true true true true true true true true true
Seznam bankovních účtů true true false false false true true true true
Seznam pokladen true true true false true true true true true
Seznam skladů true true true true true true true true true
Typy dokladů true true true true true true true true true
Typy zápočtů true true false false false true true true true
Typy přijatých faktur true true true false false true true true true
Seznam prodejních kas true true true false false true true true true
Typy interních dokladů true true false false false true true true true
Typy přijatých nabídek true true true false false true false false true
Typy vydaných nabídek true true true false false true false false true
Typy přijatých objednávek true true true false false true false false true
Typy vydaných objednávek true true true false false true false false true
Typy ostatních pohledávek true true false false false true true true true
Typy pokladních dokladů true true true false true true true true true
Typy přijatých poptávek true true true false false true false false true
Typy vydaných poptávek true true true false false true false false true
Typy skladových dokladů true true true true true true true true true
Typy ostatních závazků true true false false false true true true true
Vazby dokladu true true true true true true true true true
Formy úhrady true true false false false true true true true
Zaúčtování formy úhrady true true false false false true true true true
Formy dopravy true true false false false true true false true
Čísla balíků true true false false false true true false true
Pracovní plocha true true true true true true true true true
Přehledy true true false false false true true true true
Přehledy true true true true true true true true true
Základní přehled true true false false false true true true true
Analytický přehled true true false false false true true true true
Archiv true true true true true true true true true
Upomínky true true true true true true true true true
Firma true true true true true true true true true
Dodací podmínky true true true true true true true true true
Druh dopravy true true true true true true true true true
Měrné jednotky true true true true true true true true true
Kraje určení true true true true true true true true true
Kódy nomenklatury true true true true true true true true true
Obchodní transakce true true true true true true true true true
Zvláštní pohyby true true true true true true true true true
Import z Excelu true false true true true true true true true
Import e-faktury ISDOC true true true true true true true true true
Import z XML true true true true true true true true true
Import licence true false false false false true false false false
Průvodce nastavením firmy true false false false false true false false false
Položky vstupující do Intrastatu true true false false false true true true true
Řádky Intrastatu true true false false false true true true true
FlexiBee true true true true true true true true true
Koupit licenci true true true true true true true true true
Licence aplikace true true true true true true true true true
Přihlášení do aplikace true true true true true true true true true
Daňové náklady true true false false false true true true true
Daňové odpisy true true false false false true true true true
Leasing true true false false false true true true true
Majetek true true false false false true true true true
Stav majetku k datu true true false false false true true true true
Odpisové skupiny true true false false false true true true true
Splátkový kalendář true true false false false true true true true
Typy leasingů true true false false false true true true true
Typy majetků true true false false false true true true true
Účetní odpisy true true false false false true true true true
Události true true false false false true true true true
Umístění true true false false false true true true true
Zápůjčky true true false false false true true true true
Majetek true true true true true true true true true
Odpisové skupiny true true true true true true true true true
Majetek true true false false false true true true true
Typy true true true true true true true true true
Migrace agendy z Money S3 true false false false false true false false false
Potvrzení o zdanitelných příjmech true true false false false true false true false
Pojistné na důchodové spoření true true false false false true false true false
Vyúčtování pojistného na důchodové spoření true true false false false true false true false
Výpočet daně a daňového zvýhodnění true true false false false true false true false
Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti true true false false false true false true false
Pro finanční úřad true true true true true true true true true
Mzdové výstupy true true true true true true true true true
Pro OSSZ true true true true true true true true true
Ostatní true true true true true true true true true
Pro zdravotní pojišťovny true true true true true true true true true
Tiskové výstupy true true true true true true true true true
ELDP true true false false false true false true false
Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) true true false false false true false true false
Přehled o výši pojistného (Zákon č. 589/1992 Sb.) true true false false false true false true false
Mzdové listy true true true true true true true true true
Zákonné pojištění odpovědnosti true true false false false true false true false
Příloha k žádosti o nemocenské, ... true true false false false true false true false
Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) true true false false false true false true false
Hromadné oznámení zaměstnavatele true true false false false true false true false
Přehled o platbě pojistného true true false false false true false true false
ISPV true true false false false true false true false
Pracovněprávní průměry true true false false false true false true false
Přehled čerpání dovolené true true false false false true false true false
Přehled pracovních poměrů true true false false false true false true false
Přepočtený počet zaměstnanců true true false false false true false true false
Výpočet průměrného čistého výdělku true true false false false true false true false
Číselníky true true true true true true true true true
Import true false false false false true false false false
Nastavení true false false false false true true true false
Účetní období true false true true true true true true true
Nákup true true true false false true true true true
Dokladové řady true true true true true true true true true
Předpisy zaúčtování true true true true true true true true true
Typy dokladů true true true true true true true true true
Nápověda k programu true true true true true true true true true
Nastavení serveru true false false false false true false false false
Nástroje true true true true true true true true true
Nastavení programu a modulů true true true true true true true true true
Nastavení žurnálu true true true true true true true true true
Přepočet stavů účtů true false false false false true false false false
Přepočet daňové evidence true false false false false true false false false
Nová firma true true true true true true true true true
Založení nové firmy true true true true true true true true true
Obsazení disku true false false false false false false false false
O aplikaci FlexiBee true true true true true true true true true
Odpojené firmy true true true true true true true true true
Přepočet skladu true false false false false true false false false
Aktualizace požadavků na výdej true false false true true true false false false
Číselník mzdových složek true true false false false true false true false
Dítě true true false false false true false true false
Řádka mzdové kalkulačky true true false false false true false true false
Hlavička mzdové kalkulačky true true false false false true false true false
Hromadná operace mzdového calculátoru true true false false false true false true false
Inicializační řádka mzdové kalkulačky true true false false false true false true false
ISPV true true false false false true false true false
Nepřítomnost true true false false false true false true false
Personalistika true true false false false true false true false
Hlavičky osob true true false false false true false true false
Pracovní poměr true true false false false true false true false
Pracovní poměr true true false false false true false true false
Skupiny osob true true false false false true false true false
Směny true true false false false true false true false
Srážka true true false false false true false true false
Stálá mzdová složka true true false false false true false true false
Práce pro střediska true true false false false true false true false
Typ pracovního poměru true true false false false true false true false
Parametr typu pracovního poměru true true false false false true false true false
Obchodní partneři true true true true true true true true true
Peníze true true true true true true true true true
Přehledy položek dokladů true true true true true true true true true
Dokladové řady true true true true true true true true true
Typy dokladů true true true true true true true true true
Předpisy zaúčtování true true true true true true true true true
Aktualizace mezd true true false false false true false true false
Uživatelská podpora true true true true true true true true true
Přehledy položek dokladů true true false false false true true true true
Přehledy položek dokladů true true false false false true true true true
Nápověda true true true true true true true true true
Pošlete názor na FlexiBee true true true true true true true true true
Práva serveru true false false false false false false false false
Rekapitulace mzdových složek true true false false false true false true false
Rekapitulace mzdových složek true true false false false true false true false
Přehled zaměstnanců true true false false false true false true false
Prodej true true true false false true true true true
Dokladové řady true true true true true true true true true
Předpisy zaúčtování true true true true true true true true true
Typy dokladů true true true true true true true true true
První spuštění true true true true true true true true true
Registrace FlexiBee Start true true true true true true true true true
FlexiBee true true true true true true true true true
Skladové karty true true true true true true true true true
Mapování skladů true true true true true true false false true
Rezervace true true true true true true true true true
Umístění ve skladu true true true true true true true true true
Výběr výrobních čísel true true true true true true true true true
Zadání počtu EAN kódů true true true true true true true true true
Intrastat true true true true true true true true true
FIFO Vazby true true true true true true true true true
Archiv true true true true true true true true true
Ukončit aplikaci true true true true true true true true true
ABRA FlexiBee true true true true true true true true true
Stav skladu k datu true true true true true true true true true
Stav skladu k datu true true true true true true true true true
FIFO vazby rozpadu vydejek true true true true true true true true true
Inventury true true true true true true true true true
Položka inventury true true true true true true true true true
Činnost true true true true true true true true true
Řádky přiznání DPH true true true false false true true true true
Řádky kontrolního hlášení DPH true true true false false true true true true
Daňová evidence true true true true true true true true true
Seznam zboží v režimu přenesení DPH true true false false false true true true true
Kurzy pro cenotvorbu true true true false false true true true true
Měny true true true false false true true true true
Počáteční stavy účtů true true true true true true true true true
Sazby DPH true true true false false true true true true
Řádek sestavy true true true true true true true true true
Rozpad řádků sestavy na účty true true true true true true true true true
Standardní předpis sestavy true true true true true true true true true
Sumace v sestavách true true true true true true true true true
Předpis sestavy true true true true true true true true true
Seznam sestav true true true true true true true true true
Stavy zakázek true true true false false true true true true
Standardní účetní osnova true true false false false true true true true
Střediska true true true false false true true true true
Typ organizace true true true true true true true true true
Předpisy zaúčtování - interní doklady true true false false false true true true true
Typy zakázek true true true false false true true true true
Účtový rozvrh true true false true true true true true true
Vyhodnocení zakázek true true true false false true true true true
Zakázky true true true false false true true true true
Účetní výstupy true true false false false true true true true
Účetnictví true true false false false true true true true
Přehledy položek dokladů true true true true true true true true true
Dokladové řady true true true true true true true true true
Předpisy zaúčtování true true true true true true true true true
Typy dokladů true true true true true true true true true
Výběr firmy true true true true true true true true true
Výběr firmy true true true true true true true true true
Daňová evidence true true true true true true true true true
Hlavní kniha true true false false false true true true true
Podklady DPH true true false false false true true true true
Kontrolní hlášení DPH true true false false false true true true true
Daňové přiznání MOSS true true false false false true true true true
EET komunikace true true false false true true true true true
Účetní analýza zakázky true true false false false true true true true
Analýza nákupu - Nákupy od ceníkových skupin true true true false false true true true false
Přiznání DPH true true false false false true true true true
Uložené řádky přiznání DPH true true false false false true true true true
Rozvaha true true false false false true true true true
Přehled o peněžních tocích true true false false false true true true true
Souhrnné hlášení k DPH true true true true true true true true true
Evidence dle § 92a true true true true true true true true true
Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti true true true true true true true true true
Výpočet stav úhrad k datu true true true true true true true true true
Výkaz hospodaření za měsíc true true false false false true true true true
Účetní deník true true false false false true true true true
Účetní deník - zjednodušený true false false false false false false false false
Položky obratů true false false false false false false false false
Nákupní, prodejní a skladové pohyby true true true false false true true true true
Vazební tabulka dokladů true true true true true true true true true
Navázané doklady true true true true true true true true true
Výkaz zisku a ztráty true true false false false true true true true
Účtovná závierka true true false false false true true true true
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML true true false false false true true true true
Účetní analýza zakázky true true true false false true true true false
Individuální ceník true true true false false true false false true
Výkaz o produkci obalů EKO-KOM true true false false false true true true false
Definice workflow true false false false false false false false false
Skupiny pro workflow true false false false false false false false false
Členství workflow true false false false false false false false false
Spustit workflow true false false false false false false false false
Certifikáty firmy true true true true true true true true true
Certifikační autority true true true false false true true true true
Práva viditelnosti dat true true true true true true true true true
Uživatelské dotazy true true true true true true true true true
Parametry true true true true true true true true true
Vlastnosti true true true true true true true true true
Uživatelské transformace true true true true true true true true true
Uživatelský dotaz true true true true true true true true true
Externí ID pro majetek true true true true true true true true true
Uživatelské filtry true true true true true true true true true
Internetové obchody true false true false false true false false true
Lokalizovaný číselník true true true true true true true true true
Certifikáty true false true true true true true true true
Pokročilá parametrizace pomocí parametrů true true true true true true true true true
Uživatelské tlačítko true true true true true true true true true
Přehled true true true true true true true true true
Sdílení přehledů true true true true true true true true true
Příloha true true true true true true true true true
Data přílohy true true true true true true true true true
Přístupová práva true true true true true true true true true
Uživatelské reporty true false false false false false false false false
Uživatelské role true false false false false false false false false
Upomínky true true true false false true true true true
Obecný strom true true true true true true true true true
Předdefinované texty true true true true true true true true true
Uzel stromu true true true true true true true true true
Osoby a uživatelé true false false false false false false false false
Vazba uzlu na objekt true true true true true true true true true
Uživatelské vazby true true true true true true true true true
Typy uživatelských vazeb true true true true true true true true true
VO pro zobrazení uživatelských vazeb true true true true true true true true true
Štítky true true true true true true true true true
Skupiny štítků true true true true true true true true true
Zamykání období true true true true true true true true true
Zástupnosti true false false false false false false false false
Žurnál true true true true true true true true true
Zámky záznamu true true true true true true true true true
Záloha firmy true false false false false true false false false
Zaměstnanci true true false false false true false true false
Zboží true true true true true true true true true
Změnit heslo true true true true true true true true true
Změna nebo přidání účetního období true true true true true true true true true